Rumineren mindmap

Ik was gestart met een mindmap te maken vwb rumineren. Deze is nog lang niet af maar wil de mindmap in ieder geval wel al delen. Hieronder zie je hoe rumineren samenhangt met depressie, negatieve attributiestijlen, disfunctionele attitudes, hopeloosheid, pessimisme, zelf kritiek etc.

Zal modelletje t.z.t. afmaken.

 

Rumineren

Wat is mindfulness als karaktertrek?

Mindfulness als karaktertrek

Mindfulness is de laatste jaren enorm in trek bij een brede groep binnen de populatie. Het aantal aangeboden mindfulness based stress reduction trainingen schieten als kool uit de grond. We werken meer, we moeten meer, vaste banen zijn geen zekerheid meer, na de crash van 2007/2008 is er een permanent aanwezige economische onzekerheid en door de recente aanslagen sijpelt er ook stress door vanuit een afnemend veiligheidsgevoel.

Kortom, de moderne mens krijgt veel prikkels binnen en die leiden tot meer stress.

Mindfulness StressDe invloed van stress op ons lichaam en uiteindelijke op ons gedragsmatig handelen is ons allen min of meer bekend. Stress kan leiden tot nervositeit, overspannenheid, burnout, depressie, angstklachten, hoofdpijn, spierklachten, peesproblemen en nog een hele tirade aan andere problemen die op hun beurt op elkaar in gaan werken. Hieronder een korte TED-talk van Madhumita Murgia waarin een overzicht gegeven wordt tot welke veranderingen in de hersenen teveel of te lange “blootstelling” aan stress kan leiden. Hij sluit af met twee belangrijke tegenwichten die kunnen helpen bij het verminderen van stress, namelijk lichaamsbeweging en meditatie.

Mindfulness, los van de beoefening van mindfulness als meditatievorm, kan opgedeeld worden in twee aparte begrippen. Men spreekt van mindfulness als bewustzijnstoestand, die je onder meer kan ervaren bij het beoefenen van mindfulness maar ook tijdens een wandeling door het bos, bij het wachten voor een stoplicht, bij het shoppen in een drukke supermarkt of op welke plek dan ook. Het is een toestand waarin je verkeerd. Daarnaast spreekt men van mindfulness als karaktertrek. Net zoals de ene persoon extraverter is dan de andere persoon, kan de ene persoon ook meer mindful zijn dan de andere persoon. Dit is meer een basishouding, een bepaalde vast eigenschap van iemand. Je zou het ook een neiging kunnen noemen. Net zoals de ene persoon meer geneigd is tot optimistische reacties dan de andere persoon. Onderzoek lijkt aan te geven dat er geen 1 op 1 lineaire relatie is tussen mindfulness als karaktertrek en mindfulness als bewustzijnstoestand. Dus wie meer mindful is (als karaktertrek) is niet perse meer mindful (als bewustzijnstoestand) tijdens mindfulness mediatie.

Er zijn ook enkele studies die kijken naar welke mensen het meeste baat hebben bij een mindfulness based stress reduction training (MBSR). Ook hier komt ondermeer mindfulness als karaktertrek terug. Mensen die meer mindful (als karaktertrek) zijn, laten een grotere positieve verandering zien in gemeten variabelen zoals mindfulness (als bewustzijnstoestand), subjectief welbevinden, empathie en hoop. Ook hebben deze mensen een een grotere vermindering van ervaren stress. Hierbij moet gezegd worden dat het niet zo is dat mensen die dus minder mindful zijn als (karaktertrek) geen baat hebben bij mindfulness mediatie. Het lijkt alleen erop te wijzen dat er toch beter gekeken moet worden naar welke groepen mensen, met name in de klinische populatie, het meeste baat hebben bij een mindfulness based reduction training. (MBSR)

Hieronder nog een kort overzicht van relaties en invloeden van mindfulness als karaktertrek op verschillende gezondheidsaspecten en een korte opsomming van waaruit dan die mindfulness als karaktertrek bestaat.

Mindfulness als karaktertrek bestaat uit de volgende componenten:

  • het vermogen om ervaringen te ervaren (vreemde zinsbouw, maar kan het niet anders uitleggen)
  • het vermogen om die ervaringen te beschrijven
  • het vermogen om te focussen op het huidige moment
  • het vermogen om een milde, niet oordelende houding aan te nemen ten opzichte van ervaringen.

Mindfulness als karaktertrek is geassocieerd met positieve gezondheidsuitkomsten zoals, tevredenheid met het leven, zelfvertrouwen en optimisme. Verder is Mindfulness als karaktertrek negatief gecorreleerd met depressiesymptomen, angst, stress gerelateerde symptomen, moeilijkheden in emotieregulatie, cognitieve reactiviteit en experiëntiële vermijding.

Voor de niet onderzoekers wordt hier, in dit geval, met correlatie bedoeld dat hoe meer mindful als karaktertrek er gemeten wordt, hoe minder de genoemde “problemen” gemeten worden. Ook lijkt me cognitieve reactiviteit en experiëntiële vermijding een nogal moeilijk te begrijpen begrip.

Experiëntiële vermijding is het trachten te vermijden, controleren of veranderen van bepaalde innerlijke ervaringen[1][2]. Wanneer mensen bepaalde belevingen (gedachten, emoties, herinneringen, impulsen, lichamelijke gewaarwordingen) niet willen ervaren, kunnen ze allerlei strategieën ontwikkelen om deze te vermijden. Dit noemt men experiëntiële-vermijdings- of controlestrategieën. Het omgekeerde van experiëntiële vermijding is aanvaarding of acceptatie.

Cognitieve reactiviteit is een maat voor hoe makkelijk iemand zich door een normale stemmingswisseling op negatieve gedachten laat brengen, ook al is diegene niet depressief. Een hoge CR-score betekent dat iemand bij een tegenslag of sombere bui ook veel negatiever over zichzelf gaat denken

Een opmerking hier is dat de studies die dit aantonen slechts 1 facet gebruikt hebben van mindful als karaktertrek, namelijk het vermogen om te focussen op het huidige moment. In volgende blogs zal ik, indien ik deze goed beschreven in onderzoek tegenkom, hierop terugkomen.

Niet commerciële Mindfulness Groep in omgeving Venlo gezocht

Beste Lezers,

Ik ben sinds mijn verhuizing van Tilburg naar Venlo al een tijdje opzoek naar een niet commerciële meditatiegroep, met name een groep die mindfulness praktiseert zoals regulier beschreven door Jon Kabat Zinn.

Over het algemeen zie ik veel van die 8 weekse mindfulness based stress reductie trainingen die aangeboden worden voor rond de 350-400 euro. Af en toe is er vanuit zo een groep dan nog wel een nieuwe bijeenkomst, maar je ziet er, althans in de omgeving Venlo, geen groepen uit ontstaan die samen blijven komen.

In het verleden ging ik in Tilburg naar Sati, daar had iemand een mooie ruimte en de enige bijdrage die gevraagd werd was die voor de verwarming (in de winter) en de thee.

Zonder af te doen aan de kwaliteit en professionaliteit van sommige MBSR trainers, denk ik dat mindfulness ook prima gepraktiseerd kan worden middels zelforganisatie. Dit natuurlijk binnen de grenzen van de deelnemers van een groep. De groep zal moeten bestaan uit stabiele personen die bijvoorbeeld niet heel diep in een GGZ circuit zitten met klinische stoornissen die binnen een professionele setting met de daarbij behorende checks & balances behandeld moeten worden. m.a.w. het moet geen therapie worden, al is het dat op een bepaalde manier wel.

Voel je je aangesproken en wil je meehelpen een mindfulness groep op te zetten in de omgeving van Venlo? Laat dan je mailadres achter op info@mindfulness-blog.nl

 

 

Trait mindfulness te trainen?

Onderstaande link brengt je naar een artikel dat enkele studies bespreekt die gaan over de trainbaarheid van mindfulness als persoonlijkheidstrek door mindfulness training.

A recently published study suggests that increasing the ability to be mindful in daily life through mindfulness practice depends on how mindful participants experience to be during their practice.

A neat study carried out at the University of North Carolina investigated a hypothesis that is part and parcel of mindfulness-based interventions:

When people engage in a mindfulness-based training programme it is assumed that their immediate experience of being mindful – so-called state mindfulness – increases. Furthermore, it is assumed that the results of such training translate into something more lasting, of generally being more mindful in their lives – often referred to as dispositional or trait mindfulness.

In this study participants in an 8-week mindfulness-based stress reduction (MBSR) programme were asked to complete questionnaires that assess state mindfulness  (the Toronto Mindfulness Scale) and trait mindfulness (the Five Facet Mindfulness Questionnaire). Whereas the trait mindfulness questionnaire was completed before and after participation in the programme, the state mindfulness questionnaire was completed once per week, after participants engaged in a 10-minute mindfulness practice on their own (at home). In the latter questionnaire participants were asked to rate their mindfulness during that 10-minute practice.

Lees –hier– verder

De moderatie van effecten van MBSR training door mindfulness als persoonlijkheidstrek

MindfulnessIn onderstaande studie wordt gekeken naar de modererende effecten van mindfulness als persoonlijkheidstrek.Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar welke mensen, met welke eigenschappen of in welke situaties het meeste baat hebben bij mindfulness based stress reductie training (MBSR). Dit onderzoek heeft vooral als doel om de training zo effectief mogelijk te maken door bijvoorbeeld verschillende accenten aan te leggen in de MBSR training zelf of om mensen door te verwijzen naar de training die hier ook echt baat bij hebben.

De voorzichtige conclusie van de studie is dat de personen in deze studie die hoger scoorden op mindfulness als persoonlijkheidstrek, meer baat hadden bij de mindfulness  based stress reductie (MBSR) training dan mensen die hier lager op scoorden. Beide groepen hadden hier echt baat bij, alleen de ene groep dus wat meer dan de andere groep. Er moet wel bijgezegd worden dat deze mindfulness studie enkele tekortkomingen had. Ten eerste was de groep onderzochte mensen erg klein ( slechts 30 studenten), verder waren dit allemaal hoogopgeleide studenten.

The moderation of Mindfulness-based stress reduction effects by trait mindfulness: results from a randomized controlled trial.

Mindfulness-based stress reduction (MBSR) has shown effectiveness for a variety of mental health conditions. However, it is not known for whom the intervention is most effective. In a randomized controlled trial (N = 30), we explored whether individuals with higher levels of pretreatment trait mindfulness would benefit more from MBSR intervention. Results demonstrated that relative to a control condition (n = 15), MBSR treatment (n = 15) had significant effects on several outcomes, including increased trait mindfulness, subjective well-being, and empathy measured at 2 and 12 months after treatment. However, relative to controls, MBSR participants with higher levels of pretreatment mindfulness showed a larger increase in mindfulness, subjective well-being, empathy, and hope, and larger declines in perceived stress up to 1 year after treatment.

 

Mindfulness en ADHD

Mindfulness en ADHD

Deze studie is gedaan met mensen tussen de 18 en 45 jaar met een normaal IQ die de diagnose ADHD hebben zoals omgeschreven in de DSM-IV-TR.

Het resultaat van deze studie is dat mindfulness meditatie / beoefening, affectieve symptomen, kwaliteit van leven en volgehouden aandacht en uitvoerende controle verbetert in volwassenen met ADHD. Ook waren deze verbeteringen te zien in de controle groep van mensen die niet gediagnosticeerd waren met ADHD.

962857

Mindfulness Blog, Mindfulness Forum, Mindfulness Meditatie

Mindfulness, de wetenschap (lezing)

Dr. Norman Farb, Associate Professor at University of Toronto, Canada. A seminar at the Oxford Mindfulness Centre, 11th March 2015

Norman Farb bespreekt de mindfulness hype met als voorbeeld de hype cycle / hope cycle en geeft vervolgens een overzicht de huidige stand van de wetenschap wanneer het gaat om mindfulness.

Een aantal vragen die Norman Farb stelt zijn:

– Worden we door mindfulness er niet gewoon aan herinnerd dat om aardig te zijn?

– Waarom is er zoveel focus op het lichaam tijdens mindfulness?

– Is mindfulness niet gewoon een nieuwe marketing term voor ontspanning?

– Is alle mindfulness oefening goede oefening?

– Hoe weten we dat het werkt?

Enkele van de onderzoeken van Norman Farb komen ook terug in de overzichtsstudie in deze post

Mindfulness Blog, Mindfulness Forum, Mindfulness Meditatie